Produkter

Alla våra produkter har en gemensam funktion: att förenkla arbetet för dig som har ansvar för säkerhetsdatablad och kemikaliedokumentation. Produkterna är webbaserade, vilket gör att du slipper installation och att uppdateringar av mjukvaran sker automatiskt. Du får enkelt tillgång till skyddsblad, etiketter och annan viktig information på ett överskådligt sätt.

Vi vill att du som är i kontakt med kemikalier och kemikaliedokumentation på din arbetsplats, ska spara tid och pengar och framförallt arbeta på ett säkert sätt. Något som uppskattas mycket av våra kunder är att våra system automatiskt genererar skyddsblad. Detta gör att man enkelt kan få fram hur man praktiskt förebygger skador och vad man skall göra om olyckan är framme. Skyddsbladen kan med fördel placeras ute i verksamheten t.ex. vid ett kemikalieskåp eller där man använder den aktuella kemikalien.

Samtidigt ska du vara säker på att gällande regler följs. Vi vill hjälpa dig att skydda de anställdas hälsa och förhindra onödig belastning på miljön. Vi vet att smart kemikaliehantering ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.