Testa vårt kemikalieregister Eco Archive gratis!

Registrera dig nedan för att se ett exempel på hur vårt kemikalieregister Eco Archive kan användas. Kemikalieregistret Eco Archive är en användarvänlig och webbaserad lösning som ger dig och dina kollegor en samlad översikt över alla kemikalier som finns i din verksamhet. Ett smart sätt för att hålla ordning på verksamhetens säkerhetsdatablad (SDB) och annan kemikaliedokumentation. Det är idag flera tusen kunder som använder Eco Archive för att hålla ordning på sina säkerhetsdatablad.