Varför EcoOnline

Eftersom farliga kemikalier är ett allvarligt hot mot hälsa och miljö finns det allt hårdare krav på kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

Visste du att:

  • EU har antagit mer än 800 lagar som reglerar användningen av kemikalier - i din verksamhet.
  • Det är den mest komplicerade lagstiftningen i EU: s historia och den förändras ständigt.

Som tur är så finns det lösningar som uppfyller alla krav i den komplicerade kemikalielagstiftningen och som samtidigt ger en säker arbetsmiljö.

Se vår konceptfilm för en enkel förklaring på hur vi kan hjälpa din verksamhet.

Vad vi kan hjälpa dig med

EcoOnline är ett IT-företag som tillhandahåller programvara med fokus på att göra kemikaliehantering och kemikaliedokumentation så användarvänlig och lönsam som möjligt.

Vi kopplar samman producenter, återförsäljare, distributörer av kemikalier och de som hanterar kemikalier i en enda gemensam databas som innehåller all kemikalieinformation.

Via vår databas med kemikalieinformation kan du som använder kemikalier eller kemiska produkter få information om till exempel kemikaliers farliga egenskaper och rekommenderade försiktighetsåtgärder.

Genom att ta del av all kemikalieinformation i vår databas blir du säker på att dina medarbetare hanterar era kemikalier på ett säkert sätt och riskerna för skador och olyckor minskar. Du får också all information om hur du ska arbeta så miljövänligt som möjligt med kemikalieavfall och rester, och du följer alltid den gällande kemikalielagstiftningen.

Om du är intresserad av att veta mer om kemikaliehantering och kemikalielagstiftning så är du välkommen att delta i ett något av våra kostnadsfria lunchseminarium.

Finns det kemikalier på din arbetsplats? Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta en lösning som gör att du får kontroll över er kemikaliedokumentation och som gör ditt arbete med kemikalier mer effektivt och lönsamt.