Branschlösningar

Vilken bransch arbetar du i? Vad kännetecknar dina behov och ditt arbetssätt? Med nästan 3.500 verksamheter kopplade till EcoOnline är det stor sannolikhet att det är någon i din bransch som arbetar med våra lösningar.

Vi arbetar med kunder, branschrepresentanter, rådgivare/experter och myndigheter för att anpassa våra produkter och tjänster för olika behov. Tillsammans vidareutvecklar vi våra lösningar så att de ska möta både dagens och framtidens behov.

Genom att kombinera olika delar av tjänsterna, integrera med andra lösningar (som ERP, och Internkontroll/HMS), och anpassa dessa tillsammans med konsulter, finns det ett brett urval av möjligheter för nästan varje bransch och varje behov.

Vänligen kontakta oss för mer information, demonstration eller referenser.

Alfa Laval Corporate AB

”Innan vi började använda Eco Archive använde vi oss av en Excellfil för att hålla reda på vilka kemiska produkter vi använde. Idag har vi alla kemiska produkter i Eco Archive där de anställda enkelt får överblick över de kemikalier de använder."

Ulrika Fager, Internal Communications Officer, CC-GIC