Andra relevanta föreskrifter

Förutom de regelverk som omfattar många verksamheter och gäller på generell nivå finns det flera föreskrifter som gäller specifika branscher eller produkter. I menyn till vänster har vi plockat ut några av de viktigaste.