Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

För dig som har kemikalier på arbetsplatsen är det speciellt viktigt att vidta åtgärder för att skydda personalen mot fysiska skador. Planering och bedömning av arbetsmiljön och genomförande av nödvändiga och förebyggande åtgärder ska ske i samarbete med arbetstagare och skyddsombud.

Regler om kemiska produkter Via arbetsmiljöverkets föreskrifter regleras arbetsmiljöarbetet. I menyn till vänster hittar du mer information om de föreskrifter (AFS) som är viktigast att ta hänsyn till för dig som har kemikalier på arbetsplatsen.

Åtgärder mot kemiska risker finns även i andra föreskrifter från Arbetsmiljöverket, till exempel i: användning av arbetsutrustning, användning av personlig skyddsutrustning, arbetsplatsens utformning, ensamarbete, första hjälpen och krisstöd, gravida och ammande och medicinska kontroller i arbetslivet. 

Länkar

Här hittar du arbetsmiljölagen.

Här hittar du arbetsmiljöverkets författningssamling

Tillbaka