Vad är ett kemikalieregister

Ett kemikalieregister är bland annat en samling av säkerhetsdatablad och kemikaliedokumentation om kemikalier som används eller produceras i en verksamhet.

Enligt Arbetsmiljölagen så måste arbetsgivare i verksamheter som tillverkar, packar, använder eller förvarar farliga kemikalier ha kontroll på sin kemikalieinformation och riskbedöma alla kemikalier (och riskkällor). Med ett kemikalieregister får arbetsgivaren snabb överblick över alla kemikalier i verksamheten och kan enkelt göra riskbedömningar och samtidigt möta alla lagkrav.

Även om man inte är kemist kan man med enkelhet riskbedöma kemikalierna som är inlagda i kemikalieregistret. Riskbedömningen visar vilka kemikalier som man bör vara speciellt uppmärksam över. Dessutom ger detta en god indikation på vilka kemikalier som bör bytas ut mot mindre farliga kemikalier – alltså substitution.

Läs mer om vår webbaserade lösning för kemikalieregister, Eco Archive.

Läs mer om kraven på kemikalieförteckning i arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och i Miljöbalken.

Få ditt kemikalieregister direkt i mobilen

Med Eco Archive, EcoOnlines kemikalieregister, får du översikt över alla företagets kemikalier direkt i din mobil.

Klicka här för att läsa hur