Vår miljöpolicy

EcoOnline AB är ett mjukvaruföretag som utvecklar och säljer en Internetbaserad programvara, konsulttjänster samt utbildning. Våra lösningar hjälper tillverkare, återförsäljare och slutanvändare av kemikalier att bedriva ett aktivt och effektivt arbete med Hälsa, Miljö och Säkerhet och följa gällande lagstiftning kring kemikaliehantering och arbetsmiljö.

Våra produkter bygger främst på kunskap och är således immateriella och icke miljöpåverkande. Internet är grunden för våra lösningar vilket möjliggör minimal påverkan på miljön. De resurser som krävs för att framställa våra produkter kan dock ha miljöpåverkan. Av den anledningen bevakar och följer vi noggrant gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

EcoOnlines verksamhet skall alltid bedrivas på ett sådant sätt att de anställdas hälsa skyddas, att miljön skyddas och så att energi och naturresurser sparas. Arbetet kring dessa områden skall kännetecknas av ständig förbättring.

EcoOnlines miljöpolicy i praktiken

  • vid inköp väljer vi i första hand miljödeklarerade och etiska produkter
  • vi använder system och rutiner för återvinning
  • vi ställer krav på våra städleverantörer avseende användning av miljövänliga rengöringsmedel
  • vi arbetar för att minimera vår elförbrukning
  • vi väljer i första hand e-post som kommunikation och arbetar aktivt med att ersätta brev, avtal, offerter, DM i pappersform med digitala alternativ
  • våra möten med kund och internt genomför vi främst online vilket minimerar behovet av miljöpåverkande resor  
  • vid längre resor använder vi i första hand tåg
  • vi ser till att våra anställda är tillräckligt utbildade för att kunna tillämpa denna policy i sitt dagliga arbete
  • vi hjälper ständigt våra kunder att förbättra sin kemikaliehantering för ökad säkerhet och bättre miljö

För att uppnå Miljödiplomering behöver du ha en bra kemikaliedokumentation. Det får du med EcoOnlines kemikalieregister, Eco Archive.

EcoOnline är Miljödiplomerade

Vad innebär Miljödiplomering?

Det innebär att vi på EcoOnline tar ansvar för miljön och arbetar aktivt med att minimera vår egen miljöpåverkan. Med våra tjänster och produkter hjälper vi dessutom våra kunder att arbeta effektivt med miljöfrågor kopplade till kemikaliehantering. Vi har ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och för att effektivt minska verksamhetens miljöbelastning.

Mer information om miljödiplomering enligt svensk miljöbas standard finns på :

http://svenskmiljobas.se

Klicka här för att se EcoOnlines Miljödiplom

EcoOnlines Miljösamordnare: Caroline Larsson, Direktnummer: +46 (0)76-856 33 32